O psychoterapeucie

 
Rita Łukowska
tel. kom. 606 40 48 40

Rita Łukowska


Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, arteterapeuta. Rekomendowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Od 2003 r. prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

Członek Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Absolwentka Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie: 4- letnie Studium Psychoterapii, Zawansowane szkolenie w zakresie psychoterapii PROFI, cykl szkoleń pt. "Psychoterapia krótkoterminowa - podejście integrujące" oraz szkolenie w diagnozie

klinicznej DSM-IV-TR. Absolwentka psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, praca magisterska pt. "Aktor - człowiek granicy świata sztuki i świata realnego. Zdolność do pokonywania granic swojej tożsamości jako wyznacznik twórczego aktorstwa", autorka tekstów i reżyser spektakli Studenckiej Grupy Teatralnej "Plenipotenci J. Tadeusza". Autorka tomiku poezji pt. "Idąc piórem". Absolwent wielu specjalistycznych kursów psychologicznych i teatralnych, w tym rocznego kursu "Terapia przez teatr" organizowanego przez Centrum Edukacji Teatralnej w Gdańsku, dwuletniej Szkoły Animatorów Profilaktyki Środowiskowej, rocznego kursu teatralnego "Edukacja teatralna dzieci i młodzieży" promowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Plenipotentów J. Tadeusza, zajmującego się działalnością artystyczną. Przez wiele lat prowadziła autorski, roczny program zajęć psychologiczno-teatralnych dla studentów gdańskich uczelni w Teatrze Miniatura w Gdańsku

pod nazwą Szkoła Twórczości J. Tadeusza.