TEATR INTEGRATYWNY

Szkoła Twórczości J.Tadeusza


Szkoła Twórczości J. Tadeusza to projekt, który ma na celu tworzenie przestrzeni (w sensie fizycznym - miejsce, czas i psychologicznym

- atmosfera psychologicznie przyjazna) do aktywności twórczej. Program jest prowadzony ze szczególnym położeniem nacisku na indywidualny

rozwój emocjonalny i charakterologiczny uczestników zajęć.


Przestrzeń twórczości teatralnej, wspartej na szerokiej propozycji ćwiczeń psychologicznych stanowi połączenie dające możliwość nie tylko "zabawy

w teatr", ale tworzenia teatru, który pomaga żyć pe niej.
Rita Łukowska
tel. kom. 606 40 48 40http://www.ritapsycholog.pl/Main4/Oferta/Oferta_psychoterapii/Oferta.html